MENU

Prisberegner

Vælg indspilningstype
Indtast hvor mange numre (tracks) der er på indspilningen
Indtast den samlede spilletid af alle numre (angiv i minutter og sekunder)
min. sek.
Indtast hvor mange eksemplarer der skal fremstilles
Vælg salgskanal
Indtast din salgspris pr. stk. - uden moms
kr øre
Minimumsfaktureringen = DKK 500,00.
Der er IKKE moms på den copyright NCB indkasserer.
NCB copyright i DKK
  
Bemærkninger til prisberegningen: