MENU

Priskalkylator

Välj typ av produktion
Fyll i produktionens totala antal låtar (spår)
Fyll i produktionens totala speltid
(i minuter och sekunder)
min. sek.
Fyll i antal exemplar som ska framställas
Välj försäljningskanal
Fyll i ditt försäljningspris per exemplar – exkl. moms
kr öre
Minimifaktureringsavgift = SEK 675,00.
NCB-avgiften (copyright) är INTE momspliktig.

NCB-avgift i SEK
  

Kommentarer till beräkningen: